Wilczy Szaniec - Była Wojenna Kwatera A. Hitlera

Kwatera znajduję się w kompleksie leśnym. Powstała ona w latach 1940-1944 na obszarze 2,5km2. Wybudowano tutaj 70 obiektów z żelbetonu i cegły, w tym 7 bunkrów ciężkich.

        Drogi i ścieżki maskowane były przy pomocy rozpiętych nad nimi siatek z imitacją listowia. W 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły wszystkie zabudowania.

        Obecnie ruiny kwatery Hitlera są udostępnione do zwiedzania. W celu poznania dokładnej historii tego miejsca polecamy zwiedzanie obiektu z przewodnikiem. Obecnie udostępnione są 2 trasy zwiedzania: czerwona 1,8 km oraz żółta 1,3 km. Trasy są oznakowane w terenie.

        W obiekcie znajduje się również restauracja, miejsca noclegowe oraz punkt z pamiątkami.

        W najbliższym czasie planowana jest modernizacja obiektu polegająca na stworzeniu wystaw plenerowych i historycznych, Sali ekspozycyjnej, doświetleniu tras zwiedzania oraz podniesienia standardu restauracji i innych punktów usługowych.