Lista aktualności Lista aktualności

POROZUMIENIE MIĘDZY ZAKŁADEM KARNYM W DUBLINACH A NADLEŚNICTWEM SROKOWO

7 października 2021 Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Adam Syhłowyj oraz Nadleśniczy Zenon Piotrowicz zawarli stosowne porozumienie na mocy którego skazani uczestniczyć będą w pracach na terenie miejscowych lasów oraz Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej Wilczy Szaniec w Gierłoży.

Współpraca będzie miała na celu readaptację społeczną skazanych poprzez prace porządkowe, dokonywanie nasadzeń ale też udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Wilczego Szańca.