Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca Nadleśnictwa Srokowo z Zakładem Karnym w Dublinach

15 września 2021 roku Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie umożliwiające zatrudnienie osadzonych w zakładach karnych przy pracach na terenach PGL LP.

Szczegółowe zasady współpracy określone zostały w umowach zawartych z nadleśnictwami.

7 października 2021 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk Adam Syhłowyj podpisali porozumienie dotyczące współpracy na terenie miejscowych lasów oraz OEH-P "Wilczy Szaniec". W związku z tym w piątek 29 października 2021 roku osadzeni uczestniczyli w pracach porządkowych na terenie ośrodka.

W ramach wymiaru edukacyjnego Wojciech Kozioł Specjalista ds. promocji turystyki i edukacji OEH-P "Wilczy Szaniec" opowiedział o historii Kwatery Głównej Wodza III Rzeszy oraz decyzjach podjętych na jej terenie które miały wpływ na losy II wojny światowej.

Po wspólnym zwiedzaniu odbyło się ognisko.