Lista aktualności Lista aktualności

Ankieta dotycząca promocji walorów turystycznych na terenach leśnych

Zapraszamy Państwa do wypełniena anonimowej ankiety dotycząca promocji walorów turystycznych na terenach leśnych na przykładzie Wilczego Szańca w Nadleśnictwie Srokowo.

Ankieta dotyczy promocji oraz wizerunku OEH-P Wilczy Szaniec w kontekście działalności lasów państwowych.
Kwestionariusz jest anonimowy i zostanie wykorzystany do realizacji pracy dyplomowej na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Ankieta składa się zarówno z pytań zamkniętych na które należy odpowiedzieć poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w arkuszu jak i pytań otwartych w których odpowiedz należy udzielić w wyznaczonym do tego miejscu.

                        ANKIETA