Lista aktualności Lista aktualności

Poszukiwania w Wilczym Szańcu

Jesienne zmniejszenie ruchu turystycznego w dawnej kwaterze Hitlera w Gierłoży pozwoliło na podjęcie wielu prac modernizacyjnych, ale także badawczych.

Ostatnie tygodnie to wytężony czas pracy kilkudziesięciu poszukiwaczy działających w ramach  Fundacji na Rzecz  Zaginionych Dzieł Sztuki „Latebra” z Gdańska. Wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Srokowo , które zarządza Wilczym Szańcem fascynaci historii i militariów w kilku turach weekendowych dokonali przeszukania głównie dawnej I strefy bezpieczeństwa kwatery Hitlera. Wszystkie prace wykonywane były w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Oczekiwania były umiarkowane, gdyż obiekt przez wiele lat powojennych był eksplorowany przez wojska radzieckie, polskich saperów oraz miejscową ludność. Obiekt po wojnie stał się zagłębiem materiałów budowlanych zarówno przeznaczonych na odbudowę Warszawy jak i lokalnych szabrowników.

Obecne poszukiwania ujawniły wiele drobnych przedmiotów, które wpisane jednak w kontekst tego obiektu dają wiele informacji o jego wojennym funkcjonowaniu.

Wydobyto:

- elementy wyposażenia schronów: pancerne okiennice, końcówkę prysznica, zawory wodne, zawiasy okiennic, osłony wentylacji, zamknięcia, klucze,

- dawne oznakowania, tabliczki z kotłowni, fryzjera,

- elementy instalacji podziemnych: wodnych, ciepłowniczych, elektrycznych, betonowe słupki oznaczające linie podziemne, żeliwne studnie i zasuwy wodne,

- elementy narzędzi budowlanych używanych podczas budowy w latach 1940 -44.,

- elementy uzbrojenia wysadzone w 1945 r przez samych Niemców,

- wyposażenie kasyna : talerze, miski, butelki,

- eksplorowano także podziemne części piwnic i kanałów technicznych,

Wszystkie znaleziska poddane zostały skatalogowaniu, zostaną zabezpieczone przed niszczeniem i zapewne znajdą swoje miejsce w tworzonej ekspozycji. Podkreślić warto, iż pomysł okazania znalezisk turystom nie będzie służył gloryfikowaniu postaci z czasów wojny i tego miejsca a jedynie lepszemu zrozumieniu funkcjonowania kwatery Hitlera.

Relacje filmowe z prac poszukiwawczych można obejrzeć na stronie fundacji „Latebra”.

Wilczy Szaniec w latach 1941 – 1944 pełnił funkcję głównej kwatery Hitlera. W leśnym miasteczku pod Kętrzynem oprócz Hitlera mieszkało ok 2,5 tys. ludzi. To tu decydowano o podbojach nazistowskich Niemiec, tu pojawiały się szaleńcze pomysły i stąd wydawano rozkazy wpływające na losy wielu milionów ludzi.