Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona nietoperzy i inwestycje w Wilczym Szańcu

Była wojenna Kwatera Hitlera w Gierłoży stanowiąca dziś Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo to nie tylko miejsce o znaczeniu historycznym ale także jedno z większych w Polsce siedlisk życia nietoperzy. To właśnie dla tych latających ssaków utworzono 15 lat temu  na powierzchni prawie 57 ha obszar Natura 2000. Obszar ten chroni siedliska bytowania kilku gatunków nietoperzy min.: mopka- (typowy leśny nietoperz), nocka Natterera, nocka rudego, mroczka pozłocistego, mroczka późnego czy gacka brunatnego.
Okoliczne liściaste lasy i mokradła są doskonałym miejscem do życia podczas sezonu letniego nietoperzy, istniejące zaś bunkry, piwnice i schrony umożliwiają zimową hibernację tych ssaków.
Corocznie zimą wykonywane są w  dostępnych dla człowieka siedmiu piwnicach i bunkrach  inwentaryzacje chiropterologiczne pod kierownictwem dr M.Fuszary oceniające liczebność zimujących tu nietoperzy. Inwentaryzacje wykazują zimowanie ich w ilości około 500 szt. ( ok. 90% zimujących nietoperzy stanowi mopek). Przypuszczalnie nietoperzy jest dużo więcej, gdyż na pewno zimują także w innych nie zinwentaryzowanych dotychczas obiektach niedostępnych badającym.
W poprzednich latach Nadleśnictwo Srokowo podjęło szereg inicjatyw mających na celu ochronę tych pożytecznych ssaków przed niekontrolowaną presją turystów odwiedzających Wilczy Szaniec. W niektórych bunkrach zamontowano kraty uniemożliwiające wejście turystom, mogącym wybudzić nietoperze, powieszono schrony letnie oraz umieszczono tablice informujące o tych ssakach.

 W Polsce ich średnia waga wynosi 5-10g (waga myszy 10 - 23g)Nietoperze to bardzo małe latające ssaki, zjadają średnio ok. 2 tys. owadów dziennie, głównie komarów

 

 

 

 

Natomiast jesienią br. Nadleśnictwo Srokowo przystąpiło do modernizacji tras zwiedzania w Wilczym Szańcu. Nowe alejki skanalizują ruch turystyczny tak, aby  nie zakłócić zimowego snu nietoperzom. Prace prowadzone będą do końca 2019r. Docelowo trasy będą przebiegały przez ok. 3 km obiektu i doprowadzą do większego bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania, szczególnie przez inwalidów i rodziców z małymi dziećmi, umożliwią także poruszanie się pojazdami elektrycznymi.

Z góry przepraszamy turystów za okresowe utrudnienia w zwiedzaniu obiektu. Powyższe działanie pozwoli nam pogodzić czynną ochronę nietoperzy z turystycznym udostępnianiem obiektu  Wilczy Szaniec.