Lista aktualności Lista aktualności

Dzierżawa Gastronomii 2020

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na czas określony (12 miesięcy) na dzierżawę:

1. Części budynku hotelowo restauracyjnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo - gastronomicznej (restauracja)  wraz z ogródkiem restauracyjnym.
Przedmiot dzierżawy położony jest na terenie OEH-P „Wilczy Szaniec” w Gierłoży.

2. Budynku Snack Bar wraz z przyległym terenem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – gastronomicznej. Przedmiot dzierżawy położony jest na terenie OEH-P „Wilczy Szaniec” w Gierłoży.

Szczególowe informacje na stronie BIP Nadleśnictwa Srokowo: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_srokowo/komunikaty_i_ogloszenia